41389635 1921705774543424 7801231545364119552 o

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และสถาบันไทย-เยอรมัน นำโดย คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน และเครื่องมือ Micromachining อันเป็นการบูรณาการทรัพยากรซึ่งมีอยู่เพื่อจัดการร่วมกันให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานของหน่วยงานระหว่างภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อนำไปสู่ความเติบโตที่ยั่งยืน มั่นคง และเข้มแข็งในระยะยาวต่อไป

41074941 1921705764543425 6154706766736130048 o 41101892 1921705651210103 8788576442892943360 o
41174992 1921705737876761 1934610066489475072 o 41315553 1921705641210104 1741211563211096064 o

Go to top