41982657 1936817989698869 4266559476066156544 o

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครบ 10 ปี เมื่อวันที 19 กันยายน 2561

โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีบวงสรวงศาล ณ บริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ของสถาบันฯ เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นบุคลากรซินโครตรอน ร่วมใจ Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดลานจอดรถและบริเวณโดยรอบ ตามด้วยการขึ้นรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

ในโอกาสนี้ ทางสถาบันฯ ได้ร่วมกับ เหล่ากาชาดหวัดนครราชสีมา ตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ด้านหน้าอาคารสิรินธรวิชโชทัย เพื่อร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยยอดบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้ 54 ยูนิต หรือ 21,600 ซีซี ซินโครตรอน ขอขอบพระคุณทุกท่านและผู้บริจาคโลหิต ที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรม สร้างกุศลร่วมกันในงานสถาปนาสถาบันวิจัยซินโครตรอน ครบ 10 ปี ในครั้งนี้

Go to top