Menu
   

Web BN

10th Anniversary Synchrotron Thailand Central Lab Charity walk and run

กำหนดวันรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 หรือครบจำนวน 300 คน

รางวัลและของที่ระลึก ประเภทเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ         

- บุคคลทั่วไป ผู้สมัครที่เข้าเส้นชัย 50 อันดับแรกจะได้รับเหรียญที่ระลึก

- VIP วิ่งเข้าเส้นชัย ได้รับเหรียญที่ระลึก

- Super VIP ลงสมัคร ได้รับเหรียญที่ระลึก

*** ถ้วยรางวัล จำนวน 6 ถ้วย สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 แยกชายและหญิง

สถานที่รับสมัครก่อนวันแข่งขัน 

1. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 111 หมู่ 6 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

- ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่รปภ. ส่งใบสมัครได้ที่คุณสุนันทา มาเมืองปัก, คุณณปภัช ศรีอภัย, คุณนิสารัตน์ วงค์เหล็ก

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร..คลิก.. และส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/GGr5GH

การให้บริการนักวิ่ง / เดิม

- จุดบริการน้ำดื่ม ณ จุดเริ่มต้นและตลอดเส้นทาง

- บริการอาหาร/เครื่องดื่ม สำหรับนักวิ่ง

- บริการห้องน้ำ ณ จุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุด

- สถานที่จอดรถ

- จุดถ่ายภาพนักวิ่ง โดยชมรมถ่ายภาพสซ. และช่างภาพอิสระ

กำหนดการแข่งขัน  วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

สถานที่จัดการแข่งขัน  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ประเภทการแข่งขัน เดิน/ วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร

ค่าสมัคร 

- บุคคลทั่วไป 100 บาท *จำกัดเหรียญรางวัลสำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัย 50 คนแรกเท่านั้น*

- VIP 200 บาท *วิ่งเข้าเส้นชัยได้รับเหรียญทุกคน*

- Super VIP 500 บาท *ผู้ลงทะเบียนได้รับเหรียญทุกคน*

เสอแขนกด เสอแขนสน

**ต้องการเสื้อวิ่ง  แบบมีแขนจ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อตัว แบบไม่มีแขน 250 บาทต่อตัว **

ช่องทางการชำระค่าสมัครและค่าเสื้อ 

โอนเงินเข้าบัญชี นายอภิชัย ขวัญเกษม และนางสาวณปภัช ศรีอภัย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญซี 707-277092-6 สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี **หากโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จัดการแข่งขันโดย  ชมรมกีฬา สซ.

เวลาการแข่งขัน 

16.00 น.

 เริ่มคอนเสิร์ตโดยชมรมดนตรี

17.00 น.

 พิธีเปิด

17.20 น.

 Check-in นักกีฬา เข้าจุด Start

17.30 น.

 ผู้เข้าแข่งขัน เข้าจุดปล่อยตัวและเริ่มการแข่งขัน

18.30 น.

 พิธีมอบรางวัล/ ปิดงาน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Poster Run9.3

kr2013 1

Go to top