Menu
   

IMG 1507

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ชัยพร พัฒนจักร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี มาร่วมเป็นวิทยากร

ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหาร นักวิจัย บุคลาการสถาบันฯ ตลอดจน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมรับฟังด้วย 

IMG 1493 IMG 1497

S 90005506

อ.ชัยพร พัฒนจักร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม เคยได้รับรางวัลการันตีความสามารถมาแล้วมากมาย อาทิ รางวัล Special Awards และ Gold Medal จากการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ ปี ค.ศ. 2013 ณ ไต้หวัน ในผลงาน คิดค้นไหมขัดฟันธรรมชาติแท้

เครดิตภาพ : ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ

Go to top