การเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมต่อการนำมาวิเคราะห์ด้วย SR-FTIR microspectroscopy

โหมดการวัดแบบส่องผ่าน (Transmission mode)

การวัดตัวอย่างในโหมดการส่องผ่าน transmission นั้นจะให้คุณภาพของสเปคตรัมที่ดีกว่าการวัดในโหมดการสะท้อนกลับ (reflection)  โดยจะใช้เลนส์กำลังขยายที่ 36X ในการวิเคราะห์

ตัวอย่างที่สามารถนำมาวิเคราะห์

ตัวอย่างเนื้อเยื่อ

การเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อสำหรับนำมาวิเคราะห์ในโหมดการส่องผ่าน ตัวอย่างจะต้องถูกตัดให้บาง (5-7 ไมโครเมตร ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่าง) โดยตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ถูก fix ด้วย OCT (Optimum cutting temperature) จะถูกตัดภายใต้อุณหภูมิติดลบด้วยเครื่อง cryostat ตัวอย่างที่ถูกตัดเป็นชิ้นบางจะถูกวางลงบนแผ่น window (BaF2) และเก็บไว้ใน desiccator อย่างน้อย 1 วันก่อนนำมาวิเคราะห์

สำหรับตัวอย่างที่ถูก fix ด้วยพาราฟิน ตัวอย่างเนื้อเยื่อจะถูกนำไปตัวด้วยเครื่อง microtome ภายใต้อุณหภูมิห้อง ตัวอย่างที่ถูกตัดเป็นชิ้นบางจะถูกวางลงบนแผ่น window (BaF2) จากนั้นต้องล้างเอาพาราฟินที่อยู่ในตัวอย่างออกด้วย xylene ก่อนนำมาวิเคราะห์ เนื่องจากจะปรากฏพีคของพาราฟินรบกวนที่ตำแหน่ง CH stretching vibration (3000-2800 cm-1) and CH2, CH3 bending (1460 and 1380 cm-1).

ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเข้ามาใช้บริการแสงตามตารางการให้บริการแสง ผู้ใช้สามารถนำตัวอย่างของท่านมาทดสอบว่าเหมาะสมต่อการวัดหรือไม่ เนื่องจากในกรณีที่ตัวอย่างที่เตรียมไม่สามารถให้สเปคตรัมที่เหมะสมต่อการวิเคราะห์ผล ผู้ใช้จะสามารถเตรียมตัวอย่างใหม่ได้ในเวลาก่อนเข้าใช้บริการจริง

ตัวอย่างเซลล์แบคทีเรีย

สำหรับตัวอย่างเซลล์แบคทีเรียที่เลี้ยงในอาหารเหลว สามารถปั่นล้างเซลล์ด้วยน้ำเกลือ 0.85% อย่างน้อย 2 รอบ เพื่อล้างเอาอาหารเลี้ยงเชื้อออก จากนั้นปั่นล้างด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้ออย่างน้อย 2 รอบเพื่อล้างผลึกเกลือออก จากนั้นละลายเซลล์แบคทีเรียในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อและปรับให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ หยดตัวอย่างเซลล์แบคทีเรียลงบน window (BaF2) และเก็บไว้ใน desiccator อย่างน้อย 1 วันก่อนนำมาวิเคราะห์

ตัวอย่างเซลล์ (Cell line)

ตัวอย่างเซลล์ควรถูกล้างด้วยน้ำเกลือ 0.85-0.9% เพื่อเอาอาหารออกและป้องกันเซลล์แตก และล้างด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้ออย่างรวดเร็วก่อนนำมาหยดลงบน window (BaF2) จากนั้นทำให้แห้งอย่างรวดเร็วและเพื่อให้ผิวหน้าตัวอย่างเรียบเป็น smooth layer โดยการนำไปวางใน vacuumn desiccator โดยลักษณะเซลล์บน window ไม่ควรทับกันจนหนาหรือกระจายบางเกินไป

ตัวอย่างแห้งหรือผง

สำหรับการวัดตัวอย่างแห้งหรือผง สามารถทำได้โดยใช้ที่ใส่ตัวอย่างคือ diamond compression โดยจะวางตัวอย่างลงบนแผ่น diamond จากนั้นกดปิดให้ตัวอย่างถูกบีบให้บางและแสงผ่่านได้ โดยตัวอย่างที่นิยมนำมาใช้วิเคราะห์ เช่น แป้ง หรือตัวอย่างดิน เป็นต้น 

  

โหมดการวัดแบบสะท้อนกลับ (Reflection mode)

การวัดตัวอย่างในโหมดสะท้อนกลับนั้น จะเป็นการวัดโดยใช้หัว 20X ATR objective กดลงเพื่อให้สัมผัสกับตัวอย่าง โดยสามารถใช้ในการถ่ายภาพและการวัดตัวอย่างในโหมดสะท้อนกลับได้ โดยขณะวัดตัวอย่าง หัว ATR crystal จะมีการสัมผัสกับตัวอย่าง ซึ่งลักษณะตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ในโหมดนี้ เช่น ตัวอย่าง thin film, polymer, เส้นผม หรือตัวอย่างเซรามิก เป็นต้น 

 

menubl4

ระบบลำเลียงแสงที่ 4.1: IR Spectroscopy and Imaging

  เทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (Infrared (IR) Spectroscopy)          เทคนิคด้าน Infrared (IR) Spectroscopy...

Technical specifications

Technical specifications    Photon Energy range Between 0.01-0.5 eV Wavelength...

Available technique for BL4.1 IR

  Available technique Research field 36X objective of Transmission Biomedical...

Sample preparation and requirement

การเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสมต่อการนำมาวิเคราะห์ด้วย SR-FTIR microspectroscopy โหมดการวัดแบบส่องผ่าน (Transmission mode) การวัดตัวอย่างในโหมดการส่องผ่าน transmission นั้นจะให้คุณภาพของสเปคตรัมที่ดีกว่าการวัดในโหมดการสะท้อนกลับ (reflection) ...

Publications

ผลงานตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 2020 IR 19  articles 2019 IR 11  articles 2018 IR 8  articles...

Research highlight

Synchrotron-based FTIR microspectroscopy ในการตรวจสอบความต้านทานต่อโรคแอนแทรกโนสในพริกที่ถูกกระตุ้นด้วย บาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ D604 SR-FTIR microspectroscopy...

Beam time on this beamline

การเข้าใช้บริการแสง ผู้ขอใช้บริการแสงสามารถสมัครเข้าใช้บริการแสงได้โดยส่งข้อเสนอโครงการผ่านตาม link ด้านล่าง สำหรับผู้ขอใช้บริการใหม่ที่จะต้องทำการสมัคร account เพื่อใช้ username และ password...

Remote support data analysis/VPN

การเข้าใช้ software ในการวิเคราะห์สเปคตรัมผ่านระบบ vpn ผู้ขอใช้บริการแสงสามารถรีโมทผ่านระบบ vpn เข้ามาใช้ software (Cytospec, OPUS...

Standard protocol for data analysis

ผู้ใช้บริการแสงสามารถ download แบบฟอร์มการขอใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ vpn และสามารถ download คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม The UnscramblerX 10.5...

E-Brochure BL4.1 IR spectroscopy and imaging

  E-Brochure BL4.1 IR spectroscopy and imaging       Download E-Brochure...

Useful links and Beamline around the world

Useful link for infrared spectroscopy technique   Infrared beamlines around...

BL4.1 IR: STAFF

   Beamline 4.1 IR spectroscopy and imaging team  ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง ดร.กาญจนา...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g


Go to top