การวิเคราะห์ข้อมูล SAXS
 
การวิเคราะห์ข้อมูล SAXS เริ่มต้นด้วยการจัดการข้อมูลที่ได้จากการวัด ซึ่งเป็นภาพแผนผังการกระเจิง การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้นจึงเกี่ยวข้องกับการทำ image processing ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นกราฟของการกระเจิงที่เรียกว่า scattering profile จากนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์ scattering profile เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
 
โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล SAXS มีอยู่หลากหลายโปรแกรม ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอนทั่วโลก และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เช่น
 
FIT2D สำหรับการทำ image processing ของ SAXS pattern พัฒนาโดย European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) ประเทศฝรั่งเศส
 
ATSAS สำหรับการวิเคราะห์ radius of gyration และการทำ fitting รูปร่างของโมเลกุลจากข้อมูล solution SAXS พัฒนาโดย European Molecular Biology Laboratory (EMBL) ประเทศเยอรมัน
 
FibreFix สำหรับการทำ image processing และวิเคราะห์ข้อมูล  fiber diffraction และ solution SAXS พัฒนาโดย Collaborative Computational Project for Fibre Diffraction and Solution Scattering (CCP13) ของ Diamond Light Source ประเทศอังกฤษ

SAXSIT เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล SAXS ที่ BL1.3W ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงาน Small Angle X-ray Scattering ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

alt

Menu : SAXS

ระบบลำเลียงแสงที่ 1.3W: Small/Wide Angle X-ray Scattering

ระบบลำเลียงแสงที่ 1.3W: Small/Wide Angle X-ray Scattering

  เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS) เป็นเทคนิคสำหรับการศึกษาขนาดและโครงสร้างที่อยู่ระดับนาโนเมตร เช่น การศึกษาขนาดและรูปร่างของอนุภาคนาโน...

เทคนิค SAXS คืออะไร

เทคนิค SAXS คืออะไร

เทคนิค Small Angle X-ray Scattering หรือเรียกย่อๆ ว่า SAXS คือเทคนิคทีวัดการกระเจิงของรังสีเอกซ์ที่มุมเล็กๆ เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของสสารที่อยู่ในระดับนาโนเมตร...

ข้อมูลจากเทคนิค SAXS บอกอะไร / ตัวอย่างประเภทใดที่ศึกษาได้

ข้อมูลจากเทคนิค SAXS บอกอะไร / ตัวอย่างประเภทใดที่ศึกษาได้

ผลการวัดด้วยเทคนิค SAXS นั้นบรรจุข้อมูลโครงสร้างของสารตัวอย่าง ที่สำคัญคือ 1. SAXS บอกขนาดและรูปร่างของอนุภาค เนื่องจากลักษณะการกระเจิงของรังสีเอกซ์นั้นขึ้นกับรูปร่าง และขนาดของวัตถุที่กระเจิง ลักษณะการกระเจิงจึงสามารถใช้บอกขนาดและรูปร่างของอนุภาคได้...

การวิเคราะห์ข้อมูล SAXS

การวิเคราะห์ข้อมูล SAXS

การวิเคราะห์ข้อมูล SAXS   การวิเคราะห์ข้อมูล SAXS เริ่มต้นด้วยการจัดการข้อมูลที่ได้จากการวัด ซึ่งเป็นภาพแผนผังการกระเจิง การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้นจึงเกี่ยวข้องกับการทำ image processing...

SAXSIT page

SAXSIT page

SAXSIT เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูล SAXS ถูกเขียนบน Matlab และ compile เป็น executable ซึ่งสามารถ run...

แหล่งข้อมูล SAXS ในอินเตอร์เนต

แหล่งข้อมูล SAXS ในอินเตอร์เนต

ด้านล่างเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ SAXS รวมถึง Diffraction บางส่วนซึ่งมีทั้งโปรแกรม หนังสือและเอกสาร tutorial ที่อาจมีประโยชน์ หนังสือ Small...

kmslrikmslri2


11
bl1 1
bl1 2
bl1 3
bl2 2 2
bl3 2
bl4 1
b5 1W 3
b5 2 2
b5 3 3
b6
bl7 2
bl8


p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

 


stap
training

3g


Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล