ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ได้ผ่านความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีสาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถาบันฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล