Menu
   

 

FullSizeRender web

 

กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการอบรม SATI9

          กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการอบรม “ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม (Synchrotron, Advanced Technology for Industry, SATI) ครั้งที่ 9 ด้านวัสดุศาสตร์และอาหารยุคไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมเซนทราราแกรนด์ แอด เซนทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้มีกลุ่มวิจัยจากภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมอบรมกว่า 150 ท่าน พร้อมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ Food Innopolis, Talent Mobility, โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม - iTAP, สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  และ Tech2biz เป็นต้น

DSC 7013   DSC 7034

DSC 7077  DSC 7101

 

          สำหรับการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพบปะกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของซินโครตรอน และหน่วยงานจากภาคเอกชน ให้สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายกับสถาบันฯ ในอนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยและตอบโจทย์การผลิตในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการช่วยการกระตุ้นภาคเอกชนให้สนใจการทำงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแสงซินโครตรอน ซึ่งจะนำมาสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศบนรากฐานแห่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืo

         กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยาย “แสงซินโครตรอน สำหรับอุตสาหกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสำหรับวัสดุศาสตร์ และอาหาร ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ และทรัพย์สินทางปัญญา อาจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมการหล่อโลหะมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง ยังมีนักวิจัยจากวงการอุตหสาหกรรมพอลิเมอร์ชั้นนำของประเทศอย่าง ดร.วันเฉลิม รุ่งสว่าง จาก SCG เคมีคอลล์ ที่ร่วมเสวนากันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง 

          พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายจากวิทยากรภายนอกอีกมากมาย อาทิ คุณจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ ที่ปรึกษาสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาบรรยายในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ Novel food กับ อย.” รวมถึง การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Synchrotron Applications in Materials Science towards Thailand 4.0” จาก รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการบรรยายแนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคนิคต่างๆ จากนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของซินโครตรอน อีกด้วย 

 

รุปภาพเพิ่มเติม Facebook : SLRI.THAILAND

Go to top