Menu
   

DSC 6876

มิสเตอร์ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและคณะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

         ในวันนี้ (19 มิ.ย. 2560) มิสเตอร์ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและคณะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนหน่วยงานใน จ. นครราชสีมา และ จ. ขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหาร และบุคลากรของซินโครตรอน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ มิสเตอร์ไบอัน เดวิดสัน ได้ติดตามความคืบหน้า โครงการความร่วมมือที่ระหว่างประเทศอังกฤษและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ประเทศไทยอีกด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชม มิสเตอร์ไบรอัน เดวิดสัน ได้กล่าวถึงความประทับใจของการเดินทางมาเยี่ยมชมซินโครตรอน ในครั้งนี้ว่า “การที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้พัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนจากต้นแบบเดิมด้วยการร่วมกันออกแบบจากบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อขยายความสามารถในการสร้างงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไปในระดับภูมิภาคอาเซียน นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและรากฐานการวิจัย ทางสหราชอาณาจักรรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานี้ด้วยการมอบทุนนิวตัน (Newton Fund) ซึ่งทุนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนในประเทศไทยด้วยโครงการต่างๆ ด้านซินโครตรอนมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ของสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไป”

Go to top