Menu
   

006 20170418 103244

สัมพันธ์แน่นปึก ซินโครตรอนไทย-ไต้หวัน ต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ พร้อม แนะแนวทางรุกอุตสาหกรรม

Prof. Shangjr Gwo ผู้อำนวยการ National Synchrotron Radiation Research Center- NRSSC ไต้หวัน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางไปประชุมและเยี่ยมชมสถาบัน NRSSC พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของตัวตรวจวัด (Detector) ที่จะมาติดตั้งที่ ASEAN Beanline ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 โดย Prof Di-Jin Huang Duputy Director ได้ให้เกียรติบรรยายภาพรวมของสถาบันฯ NRSSC และนำเยี่ยมชมเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน อีกทั้งยังมีการหารือเรื่องการแนวทางการเข้าถึงอุตสาหกรรมและการทำ branding ในโอกาสนี้ สถาบัน NSRRC โดย Prof. Shangjr Gwo ผู้อำนวยการ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดย ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ ได้ลงนำต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมการวิจัยด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ อีกด้วย

Go to top