Menu
   

AZ4A0484

การเคลือบผิวคาร์บอนเสมือนเพชร และ การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผศ.ดร. อุษณีย์ กิตกำธร และดร.รัตน บริสุทธิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมงานจัดอบรมทางด้านวิชาชีพโลหการ เรื่อง “การเคลือบผิวคาร์บอนเสมือนเพชร และ การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อน” ภายใต้งาน INTERMATH 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ศรายุทธ ตั้นมี รักษาการหัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) เข้าร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พื้นฐานและทฤษฎีการเคลือบผิว DLC”

พร้อมกันนี้ ดร.อุษา สุขขา และดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน ทีมนักวิทยาศาสตร์จากส่วนวิจัยประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรมของสถาบันฯ ยังได้มีโอกาสเข้านำเสนอและให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยด้านโลหะแก่ภาคอุตสาหกรรมที่มาเข้าร่วมภายในงาน และมีการร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวที่จะทำให้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนได้เป็นที่รู้จักและยังเป็นการสร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและการเคลือบผิวมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของตนเองในอนาคตอีกด้วย

Go to top