Menu
   

023 20170530 143945

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเยี่ยมชมสถาบันฯ และห้องปฏิบัติการแสงยาม

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ให้การต้อนรับทีมวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 ท่าน เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และห้องปฏิบัติการแสงยาม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ ได้มีการหารืองานวิจัยร่วมกันระหว่างทีมนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันฯ และทีมวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล อันจะนำไปสู่ความร่วมมืองานวิจัยด้านการแพทย์ต่อไปในอนาคต

Go to top