Menu
   

001 20170317 150045

         ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ Director Research & Development (R&D Strategies & Packaging) พร้อมด้วย ทีมนักวิจัยจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และร่วมหารือหารืองานวิจัยด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยมี ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 

Go to top