Menu
   

001 20170222 173209

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ คุณณัฐพร ลายคราม ผู้จัดการแผนก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะนักวิจัย เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และหารืองานวิจัย โดยมี ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย นำทีมนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Go to top