Menu
   

ข่าวสำคัญ

aum2018 24
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน...

10year 8
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานหนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) . . เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

31934478 1741147295932607 6432882456944181248 o

กว่า 10 ปีที่ร่วมคิดร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด วันนี้ทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขอชวนทุกท่านร่วมงาน
.
“หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน” 
.
ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมฉลองการย่างเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และจัดเพียงวันเดียวเท่านั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ข่าววิจัย

Screenshot 8

การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond-Like Carbon: DLC) บนวัสดุพื้นต่าง ๆ จะต้องเลือกเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ฟิล์มที่มีคุณสมบัติที่ดีและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

Bulletpoint SPS Operation Schedule 2016

Bulletpoint SPS Operation Schedule 2015

Bulletpoint SPS Operation Schedule 2014

Bulletpoint SPS Operation Schedule 2013

Bulletpoint SPS Operation Schedule 2012

Bulletpoint SPS Operation Schedule 2011

 

 

ข่าวกิจกรรม

banner kku

พบกับ "สัมมนาวิชาการซินโครตรอน รูปแบบใหม่ "คลินิกวิจัยสัญจร" ได้ที่

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นี้

ข่าวพัฒนา

เทคโนโลยีเตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเข็บในภาวะสุญญากาศได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ1703001736)

Main Menu

S 9175101 th s2016beamtimeactivitisbdsjobpurchasecartvisitcomplaintstaff

Beam status

Facebook LikeBox

D1D2Annual Reviews 2016 2017line banner2call

Go to top