Menu
   

          ดร.วันเฉลิม รุ่งสว่าง นักวิจัยจากบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด บริษัทในเครือ เอซีจี เคมิคอลล์ ได้เข้าใช้แสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เพื่อพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษรองรับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยเข้าใช้แสงซินโครตรอนในเทคนิค SAXS ของห้องปฏิบัติการแสงสยามเมื่อเร็วๆ นี้

                            IMG485IMG486

 

จัดทำโดย  ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ

Go to top