บริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้วยแสงซินโครตรอน PDF พิมพ์ อีเมล

          ดร.วันเฉลิม รุ่งสว่าง นักวิจัยจากบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จำกัด บริษัทในเครือ เอซีจี เคมิคอลล์ ได้เข้าใช้แสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เพื่อพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษรองรับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยเข้าใช้แสงซินโครตรอนในเทคนิค SAXS ของห้องปฏิบัติการแสงสยามเมื่อเร็วๆ นี้

                            IMG485IMG486

 

จัดทำโดย  ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ

 
ipv6 ready WCAG 2.0 (Level AA) rss slri