Menu
   

          รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสถานีวิจัย นำ Prof.Josef Hormes ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ของสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชม และให้คำปรึกษาแก่บริษัท ห้าดาวแทรค จำกัด จังหวัดสระบุรี ในการหาแนวทางพัฒนายางตีนตะขาบ และยางตันให้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากยางของไทย

            IMG 0787IMG 0792

 

จัดทำโดย  ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ

 

Go to top