สซ. เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ที ไฟเบอร์ จำกัด PDF พิมพ์ อีเมล

          ดร.วันวิสา ลิ้มพิรัตน์ และ ดร. กาญจนา ธรรมนู นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ให้คำปรึกษาแก่ บริษัท ที ไฟเบอร์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนากากมันสำปะหลังให้มีมูลค่าเพิ่มโดยใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนา

               DSC 0055DSC 0065

 

จัดทำโดย  ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ

 
ipv6 ready WCAG 2.0 (Level AA) rss slri