Menu
   

          ดร.วันวิสา ลิ้มพิรัตน์ และ ดร. กาญจนา ธรรมนู นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ให้คำปรึกษาแก่ บริษัท ที ไฟเบอร์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนากากมันสำปะหลังให้มีมูลค่าเพิ่มโดยใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนา

               DSC 0055DSC 0065

 

จัดทำโดย  ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ

Go to top