Synchrotron Light Research Institute Thai English
สซ. เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ที ไฟเบอร์ จำกัด PDF พิมพ์ อีเมล
กิจกรรม

          ดร.วันวิสา ลิ้มพิรัตน์ และ ดร. กาญจนา ธรรมนู นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ให้คำปรึกษาแก่ บริษัท ที ไฟเบอร์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนากากมันสำปะหลังให้มีมูลค่าเพิ่มโดยใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนา

               DSC 0055DSC 0065

 

จัดทำโดย  ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ

 
  ipv6 ready WCAG 2.0 (Level AA) rss slri