Menu
   

          ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ ดร.วุฒิไกร บุษยาพร นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง บรรยายพิเศษเรื่อง การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ณ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความสนใจจากนักวิจัยของบริษัทเข้ารับฟังจำนวนมาก

              DSC02404DSC02416       

 

จัดทำโดย  ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ

Go to top