Menu
   

22

นางสาวอธิการ ทองวัฒน์ หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารน์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Thailand IPv6 Ready Award 2017

ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 ในระบบ DNS , Mail , Web และ DNSSEC จากการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั้งสิน 285 หน่วยงาน และ 83 มหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินประเภทดังกล่าว ทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จาก นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รอง ปลัดกระทรวง รักษาการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน lPv6 ประจำปี 2560 วันนี้ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

DSC 9934 DSC 9925

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวอธิการ ทองวัฒน์ หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร อีกด้วย

 

มาดูว่า IPv6 คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

IPv6 คือคำย่อของ ""Internet Protocol Version 6" IPv6 คือโปรโตคอลรุ่นล่าสุดของอินเตอร์เน็ต ออกแบบมาเพื่อแทนที่โปรโตคอลอินเตอร์เน็ตปัจจุบัน ซึ่งเป็น IP เวอร์ชั่น 4

ในการสื่อสารกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ จะต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับ ที่อยู่ที่เป็นตัวเลขเหล่านี้รู้จักกันในนาม Internet Protocol ในขณะที่อินเตอร์เน็ตและจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ความต้องการสำหรับที่อยู่ IP ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

IPv6 คือมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย Internet Engineering Task Force ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ IETF ได้เตรียมรับมือกับความต้องการที่อยู่ IP ที่เพิ่มขึ้น จึงได้สร้าง IPv6 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับจำนวนผู้ใช้และอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น 

IPv6 ทำให้ผู้ใช้และอุปกรณ์จำนวนมากขึ้นสามารถสื่อสารกันบนอินเตอร์เน็ตได้ด้วยการใช้ตัวเลขที่มากขึ้นเพื่อสร้างที่อยู่ IP ภายใต้ IPv4 ทุก ๆ ที่อยู่ IP จะยาวเท่ากับ 32 บิต ซึ่งทำให้ได้ที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกัน 4.3 พันล้านที่อยู่ ตัวอย่างของที่อยู่ IPv4 คือ:

172.16.254.1

เมื่อเปรียบเทียบกัน ที่อยู่ IPv6 จะเท่ากับ 128 บิต ซึ่งจะทำให้ได้ที่อยู่ IP โดยประมาณถึงสามร้อยสี่สิบล้านล้านล้านล้านที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างของที่อยู่ IPv6 คือ:

2001:db8:ffff:1:201:02ff:fe03:0405

IPv6 ให้ความได้เปรียบด้านเครือข่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่แล้ว คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชั่นจะตรวจหาและใช้ประโยชน์เครือข่ายและบริการที่เปิดใช้งาน IPv6 โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรเลย IPv6 ยังช่วยบรรเทาปัญหาเครือข่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนที่จำกัดของที่อยู่ที่มีให้บน IPv4 ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น IPv6 จะลดความจำเป็นในการแปลที่อยู่เครือข่าย ซึ่งเป็นบริการที่ทำให้ลูกข่ายหลายเครื่องแชร์ที่อยู่ IP เดียว แต่ก็เชื่อถือไม่ได้เสมอไป

ที่มา https://support.apple.com/th-th/HT202236

 

DNSSEC คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?

         DNSSEC เป็นชื่อที่ย่อมาจาก DNS Security Extensions หรือ Domain Name System Security Extensions ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ และอีเมล์ เป็นต้น สิ่งที่แตกต่างจากระบบ DNS ทั่วไปก็คือ การตรวจเช็คข้อมูลต่าง ๆ ด้วย DNSSEC เป็นการลงชื่อด้วยรหัสลับ เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ถูกส่งมานั้นถูกส่งมาจากผู้ส่งที่ถูกต้องหรือเป็นเจ้าของสิทธิที่ แท้จริง และข้อมูลนั้นไม่ถูกรบกวนหรือปรับเปลี่ยนระหว่างการจัดส่ง

         สำหรับองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้งาน DNSSEC เพราะการป้องกันนี้จะเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปลอมแปลงข้อมูลผ่านทางชื่อ โดเมน หรือเว็บไซต์ หรือ อีเมล์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น การขอข้อมูลทางการเงินผ่านจากธนาคาร หรือ การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นต้องทำรายการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์นั้น เป็นต้น

Go to top