Menu
   

1400265 22217737 10212472615345431 658258291 o

นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร และ ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2560 (BEST PRACTICE AWARDS 2017) ในสาขาบริหารและพัมนาองค์กรและสาขาวิจัยแสงพัฒนา จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี 

DSC 9953

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ โดยรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคล องค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงมีส่วนร่วมและอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม สาธารณะประโยชน์ ตลอดจนประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นกำลังใจ และยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมสืบไป

DSC 9945 DSC 9948


ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นาวาอาการโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร และ ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย อีกด้วย

Go to top