Menu
   

S 12173440

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตัวแทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย นางกนกพร  ไผ่นาค หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปได้นำดอกไม้จันทน์ที่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันจัดทำขึ้น จำนวน 1,559 ดอก นำส่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

 

 S 12173439 S 12173441

Go to top