Menu
   

23754635 1560556610658344 7055907227482780519 n

พลอากาศโท ศิริพล ศิริทรัพย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานรุ่นชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ 27 (ชนอ27) นำคณะ ชนอ27 พร้อมครอบครัว เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของซินโครตรอน ในโอกาสนี้ ดร.รุ่งเรือง พัฒนกุล หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามอีกด้วย

23622191 1560556617325010 8589251400837727036 n 23622082 1560556637325008 7767026120632493906 n

Go to top