Menu
   

นตวทยาศาาสตร1

 

         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำโดย ดร.นิชาดา เจียรนัยกูร นักวิทยาสตร์ระบบลำเลียงแสง พร้อมด้วยส่วนบริการผู้ใช้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเตมียาเวช โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยในปีนี้จัดงานภายใต้หัวข้อการจัดประชุม การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ต่อการก้าวสู่สากล ในโอกาสนี้ ซินโครตรอน ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการ แนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและการนำแสงซินโครตรอน ไปใช้ประโยชน์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก FB: คณะนิติวิทยาศาสตร์ Forensic Science RPCA

 

Go to top