ssct2017 3

slri150

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  คลิกที่นี่!! 

 

โครงการค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

(The 8th Synchrotron Science camp for Science Teachers)

         ด้วยปัจจุบันความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนเป็นอย่างมากในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยการขยายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีซินโครตรอนนั้น ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และบุคลากรที่มีความรู้ในการเผยแพร่เทคโนโลยีดังกล่าวก็ยังมีจำนวนน้อยอีกด้วย การส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันฯ ด้วยเหตุว่าคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของไทยนั้น เป็นกำลังสำคัญในการช่วยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนลงสู่ระดับเยาวชน รวมไปถึงกลุ่มของประชาชนทั่วไปอีกด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ขึ้น เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ร่วมวิจัยและรับการถ่ายทอดความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ วิทยากรด้านเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน  อีกทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับซินโครตรอนเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน และนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปเผยแพร่ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปต่อไป


 001 20161011 090655 002 20161012 100057

พบกับผู้เชียวชาญด้านแสงซินโครตรอน และวิทยากรรับเชิญ

 1. นักวิจัย /นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ของสถาบันฯ
 2. ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
 3. ครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น และ LLNL

กำหนดการรับสมัคร

 1. ปิดรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2560
 2. ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 29 กันยายน 2560
 3. กำหนดการจัดกิจกรรม 15-18 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

         เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์กายภาพ) ในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ ทั่วประเทศ

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

 1. สมัครฟรี
 2. สถาบันฯ สนับสนุนค่าที่พัก ณ สุรสัมมนาคาร ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
 3. สถาบันฯ บริการอาหารเช้า-กลางวัน และเย็นตั้งแต่วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2560
 4. สถาบันฯ สนับสนุนค่าเดินทางจากโรงเรียนต้นสังกัดถึงสถาบันฯ จ.นครราชสีมา

การเตรียมเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. กรณีเดินทางโดยรถประจำทาง ต้องเก็บใบเสร็จหรือตั๋วรถ เที่ยวไป (โดยสถาบันฯ จะเบิกจ่ายค่าเดินทาง ไป-กลับให้ผู้เข้าร่วม)
 3. กรณีที่เดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคล สถาบันฯ สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้ตามระยะทางจากโรงเรียนต้นสังกัดถึงสถาบันฯ โดยถือตามระยะทางของกรมทางหลวง และตามระเบียบของสถาบันฯ (โปรดถ่ายรูปทะเบียนรถที่ท่านโดยสาร ณ สถาบันฯ)

ผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการจะได้รับประกาศเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

         ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1602-1605

กำหนดการ

 

m12 

m2

m33

โปสเตอร์

ssct2017 2

สถิติ

004108
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
4
11
4074
64
104
4108

Your IP: 54.81.71.68
2018-06-18 18:52
Go to top