ห้องปฏิบัติการสำหรับสร้างชิ้นส่วนจุลภาค (Micromachining and wet chemical laboratory) 

    เป็นสถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค  เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับเตรียมสารเคมี เพื่อให้พร้อมนำไปใช้ในกระบวนการถัดไป และมีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบให้บริการ

Picture6

การให้บริการ

   ให้บริการห้องปฏิบัติการในการเตรียมตัวอย่างชิ้นงาน เช่น กระบวนการทำความสะอาดชิ้นงาน กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า กระบวนการขัดผิวหน้าชิ้นงาน และเตรียมสารเคมี เป็นต้น  รวมถึงให้บริการเตาอบลมร้อน และเตาเผาอุณหภูมิ 1100 ºC เพื่อทำการเผาผนึก (Sintering) หรือ Etching ชิ้นงานด้วยความร้อน และเครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้นรูปแบบจุลภาค

Picture7

 

video1

 

 

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top